Get Adobe Flash player

an image

IONIZATOR VODE  je uređaj spojen na izvor slavinske vode koji provodi filtriranje i elektrolizu vode za piće. Aparat veličine deblje knjige filtrira slavinsku vodu eliminirajući nečistoće, bakterije, kemijske spojeve (uključivsi npr. klor i teške metale) i ostale nepoželjne sastojke iz vode kroz kombinaciju pamučnih, karbonskih i 0.01 mikronskog ultra-filtera, nakon čega prelazi u elektroliznu komoru gdje se na platinskim elektrodama elektrolizom voda razlučuje na alkalnu vodu (za piće) i kiselu vodu (za vanjsku uporabu).

Saznaj više


IONIZATOR ZRAKA  je električni uređaj koji pročišćava zrak u zatvorenim prostorijama i ujedno ga ionizira. Filtriranje zraka se obavlja uz pomoć HEPA Filtra, filtra sa aktivnim ugljenom i UV Lampe. Pored filtriranja zraka, ionizator proizvodi i Ozon u malim količinama koje nisu štetne za zdravlje. Negativni ioni nazivaju se i AIR VITAMIN – zračni vitamini, koji su prema mnogim istraživanjima neophodni za zdravlje ljudi. Mnogi električni uređaji uzrokuju pozitivnu ionizaciju zraka u zatvorenim prostorima koja uzrokuje umor i loše raspoloženje. Elektrostatski smog, cigaretni dim i ostala onečišćenja zraka učinkovito se otklanjaju pomoći Ionizatorskih filtera zraka.

Saznaj više